Cả 2 phiên bản Z1000 2018 này sẽ được ra mắt đầu tháng 9 tại Thailand với giá bán vào khoảng 475.000 bath tương đương với khoảng 290 triệu đồng.

2018-kawasaki-z1000-01